Dobrý večer, vítejte v medovém ráji...

Dnes je: 12.06.2024
Svátek má: Antonie

Prodej včelařských potřeb, včelích produktů v kamenné prodejně.

Služby včelařům:
 • včelařské potřeby skladem
 • prodej mezistěn výměnou za vosk
 • prodej mezistěn

Sklenice 720 ml Facette SKLADEM

Sklenice 770 ml Včela SKLADEM

Výkup včelího vosku 220 Kč/kg

Informace o zpracování osobních údajů

podle čl. 12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679  ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“):

V souladu s čl. 12 GDPR Vás tímto jako provozovatel e-shopu informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

1. Informace o správci osobních údajů

Jiří Munzar
Do Lánů 2128, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČ: 66823455

bližší informace o ochraně osobních údajů lze získat na telefonním čísle 724 058 007 nebo e-mailu: info@medovyraj.cz  (dále jen „Správce”)

2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl u naší společnosti jmenován.

3. Kategorie osobních údajů, účel jejich zpracování a právní základ zpracování

Kategorie osobních údajů:

Zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje sloužící k Vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci (titul, jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu, případně kontaktní a doručovací adresu), a dále údaje umožňující kontakt s Vámi (telefonní číslo, e-mailová adresa). Jedná se o údaje, které jste nám poskytli při odeslání objednávky.

Účel zpracování osobních údajů:

Osobní údaje subjektu údajů, které jste nám odevzdali při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků subjektu údajů z vadného plnění.

Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

Právní základ zpracování osobních údajů: 

Právním základem pro zpracování osobních údajů subjektu údajů je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.

4. Popis kategorií příjemců

Osobní údaje osob podle bodu č. 3 tyto informace mohou být poskytnuty orgánům veřejné správy a dalším subjektům v souvislosti s plněním zákonem stanovených práv a povinností Správce, poskytovatelům údržby informačního systému správce.

Zpracování osobních údajů provádí Správce. Zpracování osobních údajů však mohou pro Správce provádět i dále uvedení zpracovatelé, s nimiž má správce uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů podle čl. 28 Nařízení a kteří poskytují dostatečné a věrohodné záruky o technickém a organizačním zabezpečení osobních údajů. Jedná se o tyto zpracovatele:

 • Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 47114983, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565/1, jedná se společnost, která pro Správce zajišťuje přepravní a poštovní služby.
 • Radka Hulíková, Tyršova 2750, 54401 Dvůr Králové nad Labem, IČ: 13529838, jedná se o fyzickou osobu, která pro Správce zajišťuje daňové a účetní služby.
 • Heureka Shopping s.r.o., se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, C 218977 vedená u Městského soudu v Praze, IČ: 02387727 DIČ: CZ02387727, jedná se o společnost, která zpracovává osobní údaje za účelem generování Dotazníků spokojenosti, sběru zpětné vazby a její vyhodnocení.

Osobní údaje nebudou poskytovány jiným příjemcům ze třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

5. Informace o plánovaných lhůtách pro výmaz jednotlivých kategorií osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti právního vztahu správce a subjektu údajů a po jeho skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení

6. Informace o právech subjektů údajů

Práva subjektů údajů jsou stanovena přímo Nařízením. Jedná se zejména o tato práva:

 • právo kdykoliv požádat Správce o potvrzení, zda osobní údaje, které se jich týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, právo získat přístup k těmto osobním údajům
 • právo kdykoliv požádat Správce o opravu osobních údajů
 • právo kdykoliv požadovat Správce o výmaz osobních údajů, zejména v případech, kdy tyto údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo kdy dojde k odvolání souhlasu s jejich zpracováním
 • právo kdykoliv požádat Správce o omezení zpracování osobních údajů, je-li přesnost nebo zákonnost jejich zpracování sporná
 • právo kdykoliv vznést u Správce námitku proti zpracování osobních údajů, a to z důvodů týkajících se konkrétní situace
 • právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, vyjma případů strojového vyhodnocování výsledků přijímacích zkoušek, testu apod.
 • právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud souhlas představuje právní základ jejich zpracování
 • právo kdykoliv podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

nahoru

Hlavní strana | E-shop | Obchodní podmínky | Ochrana osobních údajů | Kde nás najdete | Recenze od zákazníků | Mapa stránek

(c) copyright Medový ráj - www.medovyraj.cz. E-shop běží na PrestaShop.
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku do 48 hodin.